Fandaharana manokana ny Alakamisy 10 Septambra 2020 amin’ny 8ora sy 45minitra Alina. Hiarahana amin’ny « Système Anti-Corruption » na ny « SAC ». Hivanianan’i Rtoa Sahondra RABENARIVO - Filohan’ny CSI eto Madagasikara sy ny Tale Jeneralin’ny BIANCO Atoa Laza Eric Donat ANDRIANIRINA , Rtoa Harimahefa RATIARAISOA - Mpandrindra Nasionalin’ny PAC ary Atoa Lamina Boto Tsara Dia - Tale Jeneralin’ny SAMIFIN.
 
Lohahevitra: « FANITSIANA NY LALANA MIKASIKA NY FITSARANA MIADY AMIN’NY KOLIKOLY » na ny « POLE ANTI-CORRUPTION ».
 
Arahanao mivantana ao @ Canal TV 30UHF/543.25Mhz, ny Onjampeo Real94 FM, ny WEB Radio Real FM ary ao @ Pejy Facebook Real TV Madagasikara aorian'ny fampahalalam-baovao.
Anasàna anao hanaraka izany.