Raharaha:
1) Karapanondro mitovy laharana 'doublon' (CENI)
2) bonbon 8 miliara ariary (Minisitry ny Fanabeazam-pirenena)
3) écran plat (Minisitry ny Atitany sy ny Orinasa TED)